Площадки


Площадката на „Вадиас“ ООД за изкупуване на рециклируеми суровини от найлон и пластмаса се намира в гр. София, ул. Подпоручик Йордан Тодоров № 4, УПИ XV / 6 по плана на гр. София — местност НПЗ „Искър — север“.
Всички права запазени “Унитрейд 2002” 2014