Услуги


Основната дейност на „Вадиас“ ООД е събиране, предварително третиране и рециклиране (регранулиране) на разделно събирани отпадъци от найлон и пластмаса и последващата им реализация на пазара.


Една малка част от гранулатите (10-12%) се преработват до крайни изделия - полиетиленово фолио, чували и пликове, а останалите (88-90%) се продават в суров вид на пазари както в България и на Балканите, така и в други страни от Европейския Съюз.


“Вадиас” ООД рециклира полипропилен (PP), полиетилен ниско налягане висока плътност (HDPE), полиетилен високо налягане ниска плътност (LDPE) и линеен /стреч/ полиетилен високо налягане ниска плътност (LLDPE) на четири поточни линии.   
         
   
         
       
         


Всички права запазени “Унитрейд 2002” 2014